oZiShim Logo  oZiShim Badge

 

A Shim Box B Shim Box C Shim Box D Shim Box

    A Box                     B Box                 C Box                   D Box

     50 x 50 x 16 Slot         75 x 75 x 22 Slot       100 x 100 x 32 Slot      125 x 125 x 45 Slot

     260 oZiShims              260 oZiShims            260 oZiShims               260 oZiShims

     0.025 - 3.0mm            0.025 - 3.0mm          0.025 - 3.0mm             0.025 - 3.0mm

       P# Ozibox - A             P# Ozibox - B          P# Ozibox - C             P# Ozibox - D

 

 F Shim Box E Shim Box AB Shim Box ABC Shim Box 

    F Box                       E Box              AB Box                 ABC Box

  150 x 150 x 55 Slot       200 x 200 x 55 Slot

  180 oZiShims               180 oZiShims               520 oZiShims               780 oZiShims

  0.05 - 3.0mm               0.05 - 3.0mm               0.025 - 3.0mm             0.025 - 3.0mm

  P# Ozibox - F              P# Ozibox - E             P# Ozibox - AB          P# Ozibox - ABC